top of page

Referensen är redan intygad

Spolvattenreservoar Alelyckan Vattenverk

Referensen avser företag

LUCO

Uppdragsgivare

Kretslopp och vatten

Kontraktsumma [tkr]

17 000

Referensen avser

Joakim Skude

Tidsperiod

31/07/2018

01/12/2020

-

Uppdragstimmar [h]

950

Projektbeskrivning

Entreprenadform: AB04

Objektet avsåg i huvudsak följande:
Rivning av befintlig spolvattenreservoar som byggdes på 1950-talet
samt byggnation av ny spolvattenreservoar på samma plats som den
gamla reservoaren låg på. Reservoaren är uppförd i platsgjuten betong.
Projektet innefattar även markarbeten i form av grundläggning med
borrade stålpålar ner i berg. Omläggning av VA ledningar till och från
reservoaren (stumsvetsade PE-ledningar i dimensionerna 630, 400 och
315). Fördröjningsmagasin för dagvattenhantering samt finplanering.

Har haft rollen som biträdande projekteringsledare under framtagandet
av förfrågningsunderlaget och har rollen som byggledare under
byggfasen.

Referensintyg

Vänligen klicka i det betyg du tycker stämmer bäst för respektive fråga. Eftersom betygen påverkar framtida anbudsutvärderingar är det viktigt att du fyller i formuläret rätt. Bedömning ska ske enligt bedömningskriterium specificerat nedan och besvaras för det aktuella uppdraget.

Yrkeskunskap

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Administration

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Samarbete

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hålla tidplan

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är yrkeskunskapen hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande yrkeskunskapen rörande ingående delar i uppdraget.


Beakta:
- Tekniska bygg- och anläggningskunskaper 
- Juridiska kunskaper som AB04, ABT06, AMA, MER mm.
- Lagkrav som PBL, Arbetsmiljö mm

Hur är samarbetsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande samarbete mellan olika parter.

 

Beakta:

- Involverade parter i projektet

- Externa intressenter

Hur är administrationsförmågan hos konsulten eller företaget. 

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande struktur och administrationsarbetet.

 

Beakta:

- Protokollföring

- Granskningar och kontroller

- Aviseringar 

- Uppföljningar

- Ärendehantering

Ekonomi

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är ekonomistyrningsförmågan hos konsulten eller företaget. Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande framtagning av anbud/budget och ekonomiutfall.

Hur är tidshållningsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande lovade leveranstider.

 

Beakta:

- Planering och framtagning av tidsplaner

- Skäliga och oskäliga revideringar av tidsplaner

  • Ej godkänd – Konsulten eller företaget visar tydliga brister inom bedömningskriteriet. Företaget bedöms inte ha tillräcklig kompetens och kunskap.

  • Godkänd - Konsulten eller företaget visar på godtagbar kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, men bedöms inte ge beställaren något mervärde.

 

  • Bra - Konsulten eller företaget visar på god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett visst mervärde.

  • Väl godkänd - Konsulten eller företaget visar på väl god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett bra mervärde.

  • Mycket bra - Konsulten eller företaget visar på mycket god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett stort mervärde.

Öppna BankID på din enhet och scanna QR koden

bankid.png
Eclipse-1s-800px.gif

Initierar BankID, vänta..

Ditt intyg har sparats.

Något gick fel..

Eclipse-1s-800px.gif
Skicka kommentar

Denna funktion är till för att meddela personen som skickade referensen att det är något som inte stämmer med referensen. 

 

Du kan bara skicka kommentaren en gång så tänk igenom och skriv så utförligt som möjligt så att mottagaren förstår vad som behöver ändras.

 

När kommentaren är skickad kommer du inte kunna ge något betyg. Invänta ett nytt mail.

Flagga fel i referens
Bedömningskriterium
bottom of page