top of page

GDPR - Integritetspolicy

Introduktion
ReferensPortalen är ett digitalt verktyg för att utföra och underlätta referenshantering och referenstagning inom bygg- och infrastrukturbranschen, samt att förmedla företagsinformation genom våra sökfunktioner. Vid referenshantering kommer personuppgifter att samlas in. Denna policy beskriver vilken data som samlas in och hur den används.
 Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem

 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida

 3. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn och e-postadress

 4. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster

 5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den

 6. information som har att göra med dina betalningar, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter

 7. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet

 8. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata

 9. all annan personlig information som du skickar till oss

Viktigt angående utlämning av annan persons personliga information
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

 

Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet

 2. att anpassa vår hemsida åt dig

 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida

 4. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida

 5. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig

 6. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften

 7. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt

 8. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar nyhetsbrevet)

 9. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per via e-post (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation)

 10. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida

 11. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier

 12. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst)

 

Din integritet och tredjepartsföretag
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, med undantag för webbsidans molnbaserad datalagring samt de tredjepartsföretag som är nödvändiga för webbsidans funktionella syfte som t.ex. mailutskick, BankID etc.

Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden

 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja

 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen

 

Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

 

Bevarande av personlig information
Detta avsnitt beskriver vår policy och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena

 • Vi kommer att radera alla dina personliga uppgifter om du önskar detta

 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

  • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden

  • ör att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

 

Din personliga informationssäkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar som tillhandahålls (tills den planerade migrationen till eget system) av Wix.com.

 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 • u ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

 

Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift

 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet

 

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor
Vår hemsida kan innehålla hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicys och praxis.

Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

Cookies
Vår hemsida använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.
Cookien kan innehålla information om inloggningar och inställningar. Webbplatsen använder både egna cookies och tredjepartscookies. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. Informationen i cookien ger också uppgifter om hur användare tillgodogör sig webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.
 
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Samtycke
Du samtycker uttryckligen till lagring och användandet av din personliga information, cookies och allt övrigt som beskrivs i denna policy.

Har du frågor kring policyn, kontakta oss på info@referensportalen.se

bottom of page