top of page

Referensen är redan intygad

Majorna VUX

Referensen avser företag

Trä & Mur Kompaniet AB

Uppdragsgivare

K21 Service AB

Kontraktsumma [tkr]

2 740 000

Referensen avser

Patrik Alevåg

Tidsperiod

15/06/2021

19/10/2022

-

Uppdragstimmar [h]

Projektbeskrivning

Renovering av murverkets utsida avser 100% av fasadytan samt puts renovering på insidan av fastigheten.

- Murverkets fog har krafsats ur 100% på fasadytan till ett djup av 25mm.
- Murverk har fogats om med hydrauliskt kalk bruk - Kulör bruten.

- Stora delar av förbländertegel samt tegel i stomme har murats om.

- Fasaden är injekterad i sin helhet där bristfälligt upplag för material finnes i murverk - avser cirka 10000 stöt fogar.

- Kalkstensgrund på fastigheten är renoverad.

Arbete på insidan:
- Stora delar av dem putade ytorna inne i klassrummen är renoverade med nytt kalkbruk - demontering av boom puts samt återuppbyggnad av puts är utförd.

- Sättnings sprickor i bärande innerväggar av tegel är stampade samt renoverande med nytt tegel.

- Igensättning av tidigare ventilations genomföringar i mur/betong väggar.



Referensintyg

Vänligen klicka i det betyg du tycker stämmer bäst för respektive fråga. Eftersom betygen påverkar framtida anbudsutvärderingar är det viktigt att du fyller i formuläret rätt. Bedömning ska ske enligt bedömningskriterium specificerat nedan och besvaras för det aktuella uppdraget.

Yrkeskunskap

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Administration

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Samarbete

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hålla tidplan

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är yrkeskunskapen hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande yrkeskunskapen rörande ingående delar i uppdraget.


Beakta:
- Tekniska bygg- och anläggningskunskaper 
- Juridiska kunskaper som AB04, ABT06, AMA, MER mm.
- Lagkrav som PBL, Arbetsmiljö mm

Hur är samarbetsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande samarbete mellan olika parter.

 

Beakta:

- Involverade parter i projektet

- Externa intressenter

Hur är administrationsförmågan hos konsulten eller företaget. 

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande struktur och administrationsarbetet.

 

Beakta:

- Protokollföring

- Granskningar och kontroller

- Aviseringar 

- Uppföljningar

- Ärendehantering

Ekonomi

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är ekonomistyrningsförmågan hos konsulten eller företaget. Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande framtagning av anbud/budget och ekonomiutfall.

Hur är tidshållningsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande lovade leveranstider.

 

Beakta:

- Planering och framtagning av tidsplaner

- Skäliga och oskäliga revideringar av tidsplaner

  • Ej godkänd – Konsulten eller företaget visar tydliga brister inom bedömningskriteriet. Företaget bedöms inte ha tillräcklig kompetens och kunskap.

  • Godkänd - Konsulten eller företaget visar på godtagbar kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, men bedöms inte ge beställaren något mervärde.

 

  • Bra - Konsulten eller företaget visar på god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett visst mervärde.

  • Väl godkänd - Konsulten eller företaget visar på väl god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett bra mervärde.

  • Mycket bra - Konsulten eller företaget visar på mycket god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett stort mervärde.

Öppna BankID på din enhet och scanna QR koden

bankid.png
Eclipse-1s-800px.gif

Initierar BankID, vänta..

Ditt intyg har sparats.

Något gick fel..

Eclipse-1s-800px.gif
Skicka kommentar

Denna funktion är till för att meddela personen som skickade referensen att det är något som inte stämmer med referensen. 

 

Du kan bara skicka kommentaren en gång så tänk igenom och skriv så utförligt som möjligt så att mottagaren förstår vad som behöver ändras.

 

När kommentaren är skickad kommer du inte kunna ge något betyg. Invänta ett nytt mail.

Flagga fel i referens
Bedömningskriterium
bottom of page