top of page

Referensen är redan intygad

Hisingsbron, biträdande projektledare

Referensen avser företag

LUCO

Uppdragsgivare

Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Kontraktsumma [tkr]

1 950 000

Företagets uppdragsansvarige

Mikael Nummedal

Tidsperiod

19/03/2018

14/06/2022

-

Uppdragstimmar [h]

6 500

Projektbeskrivning

Samordning inom ekonomi, entreprenadjuridik och försäkring.
Hisingsbron en stor och komplex anläggningsentreprenad med inslag av avancerade konstruktioner, i en stads och älv -miljö.

Här följer en del av de arbetsuppgifter inom uppdraget.

Ekonomi
Samordning och stöttning inom ekonomiska spörsmål. Ett stöd för hela projektorganisationen att driva frågor i mål, även uttalat ansvar för vissa delar.
Jag har löpande mött upp entreprenörens kommersiella chef för avhandling av aktuella spörsmål inom ekonomi/regleringsfrågor. Det kan vara svårt för byggledarna och projektansvarig att hantera alla frågor som uppstår i ett större projekt. Det kan röra sig om tex frågor gällande banksäkerhet, påslag för hjälpmedel eller förhandling om timpriser.
Möten: Löpande ekonomimöte med E, byggmöte

MF
Övergripande tillse att uppmätningar inkommer och att byggledningen granskar och ger klartecken, varpå signering av uppmätningskvitto kan göras inför fakturering. Kommunicerar med E och hanterar frågor som uppstår kring faktureringen.
Möten: Prognosmöte MF, faktureringsmöte

UR
Hanterat majoriteten av projektets underrättelser, via projektets UR-system. Jag har hjälpt byggledare med flera arbeta med underrättelser på ett korrekt sätt. Skapa, bevaka, träffa överenskommelser. Skapa rutiner för detta och för hur projektet ska tänka i detta arbete, hanteringen måste tex reflektera ansvarsfrågor mot kontraktet och dess form.
Möten: interna UR-möten, externa UR-möten

ÄTA
Tagit fram rutin och checklista för hur man ska tänka i arbetet med ÄTA-hantering. Tex: har E underrättat om arbetet? Har E använt rätt påslag? Osv. Rutin: beställarens underlag för godkännande av ÄTA.
Hjälp att ta fram motkalkyler. Tex inom spont och pålning.
Utredning av regleringsfrågor, AMA och AB/ABT. Följt av förhandlingar och träffa överenskommelser.
Möten: Interna ÄTA-möten, ÄTA-möte med E

Entreprenadjuridik & försäkring
Samordning och stöttning inom entreprenadjuridiska spörsmål. Ett stöd för hela projektorganisationen att driva frågor i mål, även uttalat ansvar för vissa delar.
Löpande tillse att utredning sker kring ansvarsfrågor inom hanteringen av UR, ÄTA och Försäkringsfrågor.
Löpande svara E med adekvata formuleringar utifrån kontrakt och omständighet. Detta utifrån egna erfarenheter, dialog internt, dialog med jurister och i dialog med övriga lämpliga stödresurser (tex AMA-specialist).
Möten: internt möte kring AB / ABT / AMA frågor, entreprenadfrågor med jurist, skadeärende med jurist

Försäkring
Hantering av alla försäkringsfrågor som rör projektet. Hantering av projektförsäkringen innebär bland annat att tillse rutiner gällande anmälan av skador, avstämningsmöten med försäkringsintressenter, surveymöte på projektet, hantering av skadeärenden, med mera.
Möten: Möte med försäkringsrådgivare, möte med Göta Lejon, årligt survey-möte, interna möten med staden

Övrigt
Jag har även varit aktiv inom bland annat:
• Projektets ledningsgrupp
• Anordnat Juridikdagar
• Teambuilding och utvecklingsaktiviteter
• Samverkansarbete med E

Referensintyg

Vänligen klicka i det betyg du tycker stämmer bäst för respektive fråga. Eftersom betygen påverkar framtida anbudsutvärderingar är det viktigt att du fyller i formuläret rätt. Bedömning ska ske enligt bedömningskriterium specificerat nedan och besvaras för det aktuella uppdraget.

Yrkeskunskap

Mycket braEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Administration

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Samarbete

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hålla tidplan

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är yrkeskunskapen hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande yrkeskunskapen rörande ingående delar i uppdraget.


Beakta:
- Tekniska bygg- och anläggningskunskaper 
- Juridiska kunskaper som AB04, ABT06, AMA, MER mm.
- Lagkrav som PBL, Arbetsmiljö mm

Hur är samarbetsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande samarbete mellan olika parter.

 

Beakta:

- Involverade parter i projektet

- Externa intressenter

Hur är administrationsförmågan hos konsulten eller företaget. 

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande struktur och administrationsarbetet.

 

Beakta:

- Protokollföring

- Granskningar och kontroller

- Aviseringar 

- Uppföljningar

- Ärendehantering

Ekonomi

Väl godkändEj godkändGodkändBraVäl godkändMycket bra

Hur är ekonomistyrningsförmågan hos konsulten eller företaget. Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande framtagning av anbud/budget och ekonomiutfall.

Hur är tidshållningsförmågan hos konsulten eller företaget.

Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande lovade leveranstider.

 

Beakta:

- Planering och framtagning av tidsplaner

- Skäliga och oskäliga revideringar av tidsplaner

  • Ej godkänd – Konsulten eller företaget visar tydliga brister inom bedömningskriteriet. Företaget bedöms inte ha tillräcklig kompetens och kunskap.

  • Godkänd - Konsulten eller företaget visar på godtagbar kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, men bedöms inte ge beställaren något mervärde.

 

  • Bra - Konsulten eller företaget visar på god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett visst mervärde.

  • Väl godkänd - Konsulten eller företaget visar på väl god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett bra mervärde.

  • Mycket bra - Konsulten eller företaget visar på mycket god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett stort mervärde.

Öppna BankID på din enhet och scanna QR koden

bankid.png
Eclipse-1s-800px.gif

Initierar BankID, vänta..

Ditt intyg har sparats.

Något gick fel..

Eclipse-1s-800px.gif
Skicka kommentar

Denna funktion är till för att meddela personen som skickade referensen att det är något som inte stämmer med referensen. 

 

Du kan bara skicka kommentaren en gång så tänk igenom och skriv så utförligt som möjligt så att mottagaren förstår vad som behöver ändras.

 

När kommentaren är skickad kommer du inte kunna ge något betyg. Invänta ett nytt mail.

Flagga fel i referens
Bedömningskriterium
bottom of page