top of page

Bedömning - en ny standard

Ladda ned PDF

En ny standard behövs
För att underlätta för branschen behövs en standard för referenstagning vad gäller bedömning och betygssättning. Nedan är ReferensPortalens standard som vi vill utforma tillsammans med företag och upphandlare så att vi tillsammans kan skapa en standard som accepteras och används i hela branschen.  

Standarden

​​Bedömningskriterium

1 - Ej godkänd
Konsulten eller företaget visar tydliga brister inom bedömningskriteriet. Företaget bedöms inte ha tillräcklig kompetens och kunskap.

2 - Godkänd
Konsulten eller företaget visar på godtagbar kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, men bedöms inte ge beställaren något mervärde.

3 - Bra
Konsulten eller företaget visar på god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett visst mervärde.

4 - Väl godkänd
Konsulten eller företaget visar på väl god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett bra mervärde.

5 - Mycket bra
Konsulten eller företaget visar på mycket god kompetens och kunskap inom bedömningskriteriet, vilket bedöms ge beställaren ett stort mervärde.

​Bedömningsområden

Yrkeskunskap

Hur är yrkeskunskapen hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande yrkeskunskapen rörande ingående delar i uppdraget.
Beakta:
- Tekniska bygg- och anläggningskunskaper 
- Juridiska kunskaper som AB04, ABT06, AMA, MER mm.
- Lagkrav som PBL, Arbetsmiljö mm

Administration

Hur är administrationsförmågan hos konsulten eller företaget. 
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande struktur och administrationsarbetet.

Beakta:
- Protokollföring
- Granskningar och kontroller
- Aviseringar 
- Uppföljningar
- Ärendehantering

Samarbete

Hur är samarbetsförmågan hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande samarbete mellan olika parter.

Beakta:
- Involverade parter i projektet
- Externa intressenter

Hålla tidplan

Hur är tidshållningsförmågan hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande lovade leveranstider.

Beakta:
- Planering och framtagning av tidsplaner
- Skäliga och oskäliga revideringar av tidsplaner

Ekonomi

Hur är ekonomistyrningsförmågan hos konsulten eller företaget.
Hur väl uppfyller konsulten eller företaget er förväntan gällande framtagning av anbud/budget och ekonomiutfall.

Beakta:
-  kostnadsstyrning och ekonomiuppföljning
-  Hålla budget / anbud
-  Skäliga och oskäliga ekonomiska förändringar
-  Proaktivitet i inköp

bottom of page