top of page

Verifiera referens

Varför ska man verifiera en referens?

Det är för att kunna kontrollera referensen om du har fått den som PDF eller utskriven. Här ser du om den finns i vårt system och vilken titel den har, samt om den är verifierad eller inte.

Men verifiera en referens här behöver man inte så länge man har fått en referens via länk och kommer åt den via referensportalen.se, då ser du all information du behöver.

Ange verifieringskoden här:

Referensen finns registrerad

Finns ej registrerad

Kontrollerar..

Referensens titel

Referensens titel

Är referensen intygad

Ja

Nej

bottom of page