top of page
search-512.png

Referenser

Här kan du söka bland alla referenser för att hitta exakt den kompetens du söker. Gå sedan in på referensen för att se vilket företag den avser.

upp till 10 år gamla referenser visas
Laddar...

...

Visa bara intygade referenser

-

Referenstitel

-

Avslutat datum

Sektor

-

Tjänst

-

Kompetens
Intygad (snittbetyg)
Antal träffar:
Laddar...

...

Ny Vattenreservoar Timanstorpet

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning
AMA anläggning, Mark, VA, Entreprenadjuridik

Se referens

Ny Vattenreservoar ÅH

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning
AMA anläggning, Mark, VA, Entreprenadjuridik

Se referens

Rymdtorget

LUCO

Datum

...

Anläggning
Projekteringsledning
Administration, AF, AMA anläggning, Asfalt, Berg, Betong, Mark, VA, Framtagning FFU, Entreprenadjuridik

Se referens

Ombyggnation Gullholmsbadpiren

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning
AMA anläggning, Betong, Entreprenadjuridik, Mark, Grundläggning

Se referens

VA Rossön

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning
AMA anläggning, Entreprenadjuridik, Mark, VA, Pumpstationer

Se referens

Storgatan 4

LUCO

Datum

...

Bygg
BAS-P, BAS-U, Projektledning, Material, Utredning, Arkitekt
Administration, Arbetsmiljö, Arkitektur, Betong, EL, Entreprenadjuridik, Hus, Miljö, Utemiljöer

Se referens

Hindås Vattenverk

LUCO

Datum

...

Bygg, Anläggning
Byggledning, Byggnation, Beställarstöd, Besiktning, Utredning
Administration, Betong, Mark, Stål, Vattenverk, Asfalt, Grundläggning, Växt och grönt, AMA anläggning, Choice, Miljö, VVS

Se referens

renovering tegelfasad

LUCO

Datum

...

Bygg
Projektledning, Beställarstöd, Utredning
Administration, Betong, Hus

Se referens

Brovägg mot Järnväg

LUCO

Datum

...

Anläggning
Beställarstöd, Material, Projektstöd
Betong, Bro, Administration, Asfalt

Se referens

Nybyggnad anläggning mot Jordfallsbron, Bohus

LUCO

Datum

...

Anläggning
Beställarstöd
Betong, Bro

5

Se referens

Frölunda Kyrkogata

LUCO

Datum

...

Bygg
Projektledning
Administration, Arbetsmiljö, AF, Betong, Hus

Se referens

Nodi

LUCO

Datum

...

Bygg
Byggledning, Besiktning
AMA, Entreprenadjuridik

Se referens

Ny skola Kålltorp

LUCO

Datum

...

Bygg
Byggledning, Besiktning, Projekteringsledning
Entreprenadjuridik, Administration, AMA, Arbetsmiljö, Hus

Se referens

Hotell Draken

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
Mark, Betong, Utemiljöer, Omgivningspåverkan, Miljö, Grundläggning

Se referens

SGS Sandarna

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation, Projektering
VA, Hus, Betong, Mark, Berg

Se referens

Universeum Visualiseringsdome

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
Mark, Spårväg, Trafik, Berg, Betong, Grundläggning

Se referens

Glöstorpsskolan finplanering

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
VA, Utemiljöer, Betong

Se referens

Söderlingska Ängen

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
VA, Mark, Miljö, Arbetsmiljö, Avfall, Utemiljöer, Omgivningspåverkan

Se referens

Stallbacka Oljeskydd

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
VA, Betong, Mark

Se referens

Aröds industriväg

Anläggningsbolaget i Väst AB

Datum

...

Anläggning
Byggnation
EL, Mark, Asfalt, Miljöfarligt avfall, Omgivningspåverkan

Se referens

Säkerhetsbesiktning lekplats

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning, Konstruktion, Material
Administration, Fastighetsskötsel, Innegård, Teknisk förvaltning, Utemiljöer

Se referens

Flertalet förstudier på uppdrag av Stadsfastighetsförvaltningen

LUCO

Datum

...

Anläggning
Besiktning, Konstruktion, Material, Projektstöd
Administration, Belysning, Teknisk förvaltning

5

Se referens

Brf Roslagsporten

MiSa Projektledning AB

Datum

...

Bygg
Projektering, Projekteringsledning, Projektledning, Projektstöd
Framtagning FFU, Arkitektur, Entreprenadjuridik, Exploateringsområde, Hus

Se referens

Research Hub

MiSa Projektledning AB

Datum

...

Bygg
Projekteringsledning, Projektering, Projektledning, Projektstöd, Byggledning, Besiktning, Byggnation
Entreprenadjuridik, Exploateringsområde, Fastighetsskötsel, Hus, Grundläggning, Geoteknik, Framtagning FFU, Miljö, Mark, VVS, VA

Se referens

Haninge

LUCO

Datum

...

Bygg
Projektledning
Administration, Betong, Hus

Se referens

Västlänken Etapp Haga E04

LUCO

Datum

...

Anläggning
Konstruktion, Besiktning, Projektstöd
Administration, AMA, AF, AMA anläggning, Arbetsmiljö, Arkitektur, Belysning, Betong, Entreprenadjuridik, Fjärrvärme/kyla, Grundläggning, Järnväg, Miljö, Omgivningspåverkan, Spårväg, Stål, Trafik, VA

Se referens

Parkering Lillhagsparken

LUCO

Datum

...

Anläggning
BAS-P, Beställarstöd, Besiktning, Byggledning, Projektering, Projekteringsledning, Projektledning, Konstruktion
Administration, AMA anläggning, AMA, Arbetsmiljö, Asfalt, Avfall, Belysning, EL, Entreprenadjuridik, Grundläggning, Geoteknik, Mark, Miljö, Miljöfarligt avfall, Utemiljöer, VA, Växt och grönt

Se referens

Upprustning tegsbronUpprustning tegsbronUpprustning tegsbronUpprustnin

NodeLab AB

Datum

...

Bygg
BAS-U, Fastighetsförvaltning
AMA, Betong, AMA anläggning

Se referens

Lundbyvassen

LUCO

Datum

...

Bygg
Byggledning, Projektledning
Hus, Betong, Administration

4

Se referens

Frölundaskolan Hus F - ombyggnad till grundsärskola

LUCO

Datum

...

Bygg
Byggledning, Projekteringsledning, Projektledning
Administration, AF, AMA, Belysning, Entreprenadjuridik, Framtagning FFU, Hus, Mark, Utemiljöer

Se referens
Eclipse-1s-800px.gif
Eclipse-1s-800px.gif
Eclipse-1s-800px.gif
bottom of page