top of page
search-512.png

Sök företag

Här kan du söka efter företag. Du kan ta reda på betyg, hitta referenser och kontaktuppgifter. 

Antal träffar: 19

Mark och Energibyggarna i Göteborg AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland,Hela Sverige

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning
Typ av aktör:
Projektledning,Byggnation,Konstruktion,Byggledning,Projekteringsledning,Projektering,Projektstöd
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AMA anläggning,AMA,Asfalt,Bro,Betong,Berg,Belysning,Entreprenadjuridik,Exploateringsområde,Fastighetsskötsel,Fjärrvärme/kyla,Framtagning FFU,Geoteknik,Grundläggning,Hus,Innegård,Järnväg,Mark,Miljö,Miljöfarligt avfall,Omgivningspåverkan,Omvandlingsområde,Pumpstationer,Reningsverk,Signal,Spårväg,Tryckstegringsstationer,Utemiljöer,VA,Vattenverk,Växt och grönt
Specialistområde:
AMA, AMA anläggning, Betong, Mark, Grundläggning, VA, Utemiljöer
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Bramark och VA i Göteborg AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning
Typ av aktör:
Byggnation
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration,AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Arkitektur,Asfalt,Belysning,Berg,Avfall,Betong,EL,Exploateringsområde,Entreprenadjuridik,Geoteknik,Grundläggning,Innegård,Mark,Miljö,Miljöfarligt avfall,Reningsverk,Trafik,Tryckstegringsstationer,VA,Växt och grönt,Vattenverk
Specialistområde:
Mark
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.87
Se företagssida

ByggRex i Väst ab

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
BAS-P,BAS-U,Byggnation,Projektledning,Projekteringsledning,Projektering,Beställarstöd
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration,AF,AMA,Arbetsmiljö,Avfall,Entreprenadjuridik,Framtagning FFU,Hus,Innegård,Mark,Miljö
Specialistområde:
Hus
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.70
Se företagssida

Climacare AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland,Jönköping,Kronoberg,Värmland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning,Bygg
Typ av aktör:
BAS-P,BAS-U,Besiktning,Byggnation,Konstruktion,Projektering,Projektledning,Projekteringsledning,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
EL,Fjärrvärme/kyla,Framtagning FFU,VA,VVS,Belysning
Specialistområde:
EL, VVS, VA
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Bricks and Lime AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Byggnation,BAS-P,BAS-U,Byggledning,Projektledning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AF,AMA,Entreprenadjuridik,Hus,Administration
Specialistområde:
Hus
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.90
Se företagssida

Tegelfogen Fasadrenovering AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Byggnation
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Hus,Innegård,Betong
Specialistområde:
Hus, Innegård, Betong
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.90
Se företagssida

Trä & Mur Kompaniet AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Projektledning,Byggnation,BAS-U,BAS-P,Utredning,Projektstöd,Material
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration,AMA,Arbetsmiljö,Betong,Hus,Innegård,Grundläggning,Utemiljöer
Specialistområde:
AMA, Arbetsmiljö, Hus, Innegård, Betong
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.93
Se företagssida

Antirio AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Hela Sverige

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning,Bygg
Typ av aktör:
Utbildning,Beställarstöd,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Entreprenadjuridik
Specialistområde:
-
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Byggnadsfirman O.A Tobiason

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
BAS-P,BAS-U,Byggnation,Projektering,Projekteringsledning,Projektledning,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration,AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö
Specialistområde:
-
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
5.00
Se företagssida

PeterAxelssonsAB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Kronoberg,Värmland,Kalmar,Uppsala,Jönköping

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Projektledning,Projektstöd,Totalförvaltning,Fastighetsskötsel,Utredning,Projekteringsledning,Projektering
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AMA,Geoteknik,Omgivningspåverkan,Stål,Teknisk förvaltning,Omvandlingsområde,Innegård,Hus,Fjärrvärme/kyla,Fastighetsskötsel,EL,Bro,AMA anläggning
Specialistområde:
Stål, Hus, Innegård, Geoteknik
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.40
Se företagssida

Vatten och Markgruppen i Göteborg

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland,Jönköping,Skåne

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning
Typ av aktör:
BAS-P,Beställarstöd,Byggledning,Projektering,Projekteringsledning,Projektledning,Projektstöd,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Fjärrvärme/kyla,Framtagning FFU,Mark,Miljö,Pumpstationer,Teknisk förvaltning,VA,Tryckstegringsstationer,Utemiljöer
Specialistområde:
VA, Framtagning FFU, AF, AMA, AMA anläggning
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Infrakraft Sverige AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Hela Sverige

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning
Typ av aktör:
Byggnation
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Järnväg,Mark,Betong,Bro,Signal,Utemiljöer,VA
Specialistområde:
Järnväg, Mark
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Kooperativ Bemanning

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Hela Sverige

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Projektledning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration
Specialistområde:
Administration
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

MiSa Projektledning AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Uppsala,Stockholm

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg,Anläggning
Typ av aktör:
BAS-P,BAS-U,Beställarstöd,Byggledning,Byggnation,Ekonomisk förvaltning,Fastighetsförvaltning,Material,Projektering,Projekteringsledning,Projektledning,Projektstöd,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Arkitektur,Entreprenadjuridik,Exploateringsområde,Fastighetsskötsel,Fjärrvärme/kyla,Framtagning FFU,Hus,Mark,Omgivningspåverkan,Teknisk förvaltning,Total fastighetsförvaltning,VVS
Specialistområde:
Framtagning FFU, Hus, Entreprenadjuridik
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Bygg & Konsult i Väst AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Hela Sverige,Västra Götaland,Halland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning,Bygg
Typ av aktör:
BAS-P,BAS-U,Beställarstöd,Byggledning,Byggnation,Projektering,Projekteringsledning,Projektledning,Projektstöd,Utredning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Administration,AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Avfall,Entreprenadjuridik,Exploateringsområde,Framtagning FFU,Hus,Innegård,Spårväg,Stål,Utemiljöer,Grundläggning,Järnväg
Specialistområde:
AF, Administration, Entreprenadjuridik, Hus, AMA
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
5.00
Se företagssida

Origin Group

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västernorrland,Västerbotten

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
BAS-U
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Betong,EL
Specialistområde:
EL
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
-
Se företagssida

Anläggningsbolaget i Väst AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning
Typ av aktör:
Byggnation
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Asfalt,Belysning,Berg,Betong,Entreprenadjuridik,Grundläggning,Mark,Miljö,Miljöfarligt avfall,Pumpstationer,VA,Tryckstegringsstationer,Trafik,Utemiljöer,Växt och grönt
Specialistområde:
VA, Grundläggning, Berg, Mark, Växt och grönt, Utemiljöer, Trafik, Asfalt, AMA anläggning, Miljöfarligt avfall, Miljö
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.75
Se företagssida

LUCO

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Västra Götaland,Halland

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Anläggning,Bygg
Typ av aktör:
Besiktning,Byggledning,Projektering,Projekteringsledning,Projektledning,Projektstöd,Utbildning,BAS-U,Totalförvaltning,Ekonomisk förvaltning,Fastighetsskötsel,Beställarstöd,BAS-P
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Bro,Hus,Mark,VA,Entreprenadjuridik,AF,AMA,AMA anläggning,Arbetsmiljö,Pumpstationer,Teknisk förvaltning,Total fastighetsförvaltning,Tryckstegringsstationer,Reningsverk,Fastighetsskötsel,Administration,Betong,Ekonomisk förvaltning
Specialistområde:
VA, Entreprenadjuridik, AMA, AF, AMA anläggning, Pumpstationer
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.72
Se företagssida

NodeLab AB

undefined

[object Object]

Verksam i län:

Jönköping,Kalmar

Vi är miljöcertifierade ✓
Sektor:
Bygg
Typ av aktör:
Byggledning
Tjänster:
Tjänst Tjänst Tjänst
Kompetens:
Arkitektur,Avfall,Belysning,Berg
Specialistområde:
Berg
Betyg:
Antal ref:
Antal:
För att se betyg och företagssida, logga in och anslut dig till ditt företag
4.52
Se företagssida
Eclipse-1s-800px.gif
Eclipse-1s-800px.gif
bottom of page