top of page
border_black_edited.png

Bricks and Lime AB

Företagsinformation

Företagsinformation

Typ av aktör

Entreprenör

Organisationsnummer

559054-0315

Vi är verksam inom dessa län

Vi utför dessa tjänster

Våra kompetenser

Vi är specialist inom dessa områden

Våra certifikat

Kontaktuppgifter

Mailadress

Telefonnummer

Hemsida

ISO-certifieringar

ISO 9001 - Certifiering av ledningssystem med fokus på kvalitet och kundnöjdhet

ISO 14001 - Den globala miljöledningsstandarden med fokus på miljö och hållbarhet

ISO 45001 - Internationella ledningssystemstandarden för arbetsmiljö

ISO 27000 - Standard för cyber- och informationssäkerhet 

ISO 22000 - Standard för livsmedelssäkerhet

ISO 37001 - Certifiering mot korruption

#1

#1

Totalt antal referenser

Antal intygade referenser

st

Inget betyg än

Yrkeskunskap

Dokumentation

Samarbete

Hålla tidplan

genomsnittligt betyg är 5 av 5
genomsnittligt betyg är 5 av 5
genomsnittligt betyg är 5 av 5
genomsnittligt betyg är 4.5 av 5

Ekonomi

genomsnittligt betyg är 5 av 5

Genomsnitt

genomsnittligt betyg är 4.9 av 5

Korrelation referenser och betyg

Alla betyg som sätts på företagets referenser påverkar det genomsnittliga betyget oavsett om en referens senare tas bort, på så sätt ökas transparensen då dåliga betyg inte kan raderas från det genomsnittliga betyget genom att ta bort en dålig referens. Har ett företag dåligt betyg men bara bra referenser betyder det att företaget har tagit bort referenser med dåligt betyg. 

bottom of page